Sisältöön »

Tasomaiset turvalasit

 

Turvalasit suojaavat henkilöitä tai omaisuutta ulkopuolisilta tahoilta sekä vähentävät loukkaantumisriskiä tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. Rakennusmääräykset ja vakuutusyhtiöiden turvaohjeet ja vaatimukset asettavat usein minimivaatimukset turvalasin käytölle. 

Tasomaisten turvalasien valikoimamme on markkinoiden laadukkaimpia ja monipuolisimpia. Korkeatasoisten tuotantolinjojen sekä asiantuntevan henkilökuntamme ansiosta pystymme valmistamaan pitkälle jalostettuja turvalasituotteita tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla.

Tasomaiseen turvalasitarjontaamme kuuluvat: 

  • laminoitu lasi
  • karkaistu lasi
  • laminoitu karkaistu lasi

Tasomaiset turvalasit -esite (pdf)


 

Tasomaiset turvalasit

 

Laminoitu turvalasi

Laminoidun lasin turvaominaisuudet perustuvat lasien välissä olevaan elastiseen muovikalvoon, joka pitää rikkoutuneet lasinpalat koossa - laminoitu lasiruutu pysyy kehyksissä, läpipääseminen estyy sekä tapaturmavaara vähenee merkittävästi. Laminointi ei vaikuta lasien optisiin ominaisuuksiin.

Laminoitua lasia käytetään henkilöturvallisuuden lisäksi paikoissa, joissa tarvitaan suojaa esimerkiksi murtautumista tai muuta ulkoista uhkaa vastaan. Näissä tapauksissa käytetään monikerroslaseja paksuilla PVB-kalvoilla. 

Värilliset lasit

Värillisiä laseja käytetään ennen kaikkea tuomaan näyttävyyttä rakennuskohteeseen. Haettaessa tiettyä värisävyä voidaan käyttää värillisiä kalvoja, laseja tai näiden yhdistelmiä. Laajan värikalvo- ja lasivalikoiman ansiosta pystymme tarjoamaan runsaasti eri värivaihtoehtoja.

Ääneneristyslasit

Ääneneristyslasia käytetään nimensä mukaisesti parantamaan kohteen äänieristystä. Laminoitu turvalasi eristää aina jonkin verran ääntä, mutta sen tehoa voidaan parantaa käyttämällä paksumpaa PVB- tai äänieristyskalvoa (sound control) ja/tai paksumpia laseja.

Murronsuojalasit

Murronsuojalasia käytetään lasin läpi murtautumisen estämiseen. Ne sopivat etenkin liiketilojen ja arvokiinteistöjen suojaamiseen. Murronsuojalasimme ovat testattuja sekä tyyppihyväksyttyjä.

SentryGlass Plus

Tavallista PVB-kalvoa lujempaa SentryGlass- laminointikalvoa käytetään kohteissa, jossa laminoidulta turvalasilta vaaditaan äärimmäisiä turvaominaisuuksia, mutta samalla halutaan säilyttää lasirakenteen keveys.


 

Karkaistu turvalasi

Karkaistun turvalasin lujuus perustuu lasille tehtyyn lämpökäsittelyyn. Karkaistun lasin lujuus kasvaa noin 3–5- kertaiseksi käsittelemättömään lasiin verrattuna. Karkaistun lasin turvaominaisuudet korostuvat myös lasin rikkouduttua, jolloin se hajoaa pieniin murusiin aiheuttamatta isompia haavoja joutuessaan ihokosketukseen.

Paremman kestävyyden ja turvallisuuden ansiosta karkaistua turvalasia käytetään kohteissa, joissa käytössä on suuret lasipinnat, piilokiinnitykset, sekä rakenteet ilman puitteita ja kiinnityksiä.


Laminoitu karkaistu turvalasi

Laminoituja turvalaseja on mahdollista saada myös karkaistuna laminoituna. Laminointi- ja karkaisulinjojemme yhteistyön tuloksena syntyvä laminoitu karkaistu turvalasi on asennettavuudeltaan ja optiikaltaan turvalasien aatelia.

Yhdistämällä kaksi turvalasityyppiä saavutetaan samanaikaisesti karkaistun turvalasin mekaaninen kestävyys ja lämpötilaerojen sietokyky sekä laminoidun turvalasin sirpaleita sitova ominaisuus ja murronkestävyys